5 การดูแลเส้นผมให้สวยเงางามเป็นวิธีธรรมชาติ

การดูแลตนเองอยู่เสมอ เป็นสิ่งที่ดีทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น มีเสน่ห์ให้คนๆนั้นได้มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ร่างกายภายนอก เสื้อผ้า ทรงผม ล้วนแล้วควรเป็นสิ่งที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และการดูแลเส้นผมควรเป็นเรื่องที่ใส่ใจ เพราะหากเกิดผมแหล่ง ชี้ฟู จัดรูปไม่เป็นทรง จะทำให้เราบั่นทอนความดูดีของเรา

Read More »

เหา

5 วิธีกำจัดเหาด้วยสมุนไพรให้หายไปจากหนังศีรษะ

เหา มีชืื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pediculushumanus เป็นแมลงในกลุ่มปรสิตที่กัดกินขี้ไคลหรือดูดเลือดอยู่บนศีรษะของคนเรา ซึ่งการจะรักษาหนังศีรษะเพื่อให้เส้นผมอยู่กับเราไปนานๆ  อาการของโรคเหา โดยส่วนใหญ่แล้วคนเรามักจะเกิดเหาบริเวณศีรษะ อาการสำคัญของการมีเหา คือ อาการคันบริเวณศีรษะ คนที่มีเหาจึงมักจะเกาศีรษะบ

Read More »